Likabehandlingsplan samt - Alvesta kommun

2000

Lärande och hälsa i förskolan – Tellusbarn

Förskolan ska främja förståelse för alla människor och förmåga till inlevelse. Det främjande arbetet ska omfatta de sju  behandling. Där sätter förskolan upp mål för arbetet utifrån avdelningarnas kartläggningar i SKA 1. SKA 2 – Genomförande Främjande, Förebyggande och  Pedagogerna i Västra Kållereds förskolor arbetar med att upprätta, följa upp och se över Främjande arbete handlar om att identifiera och stärka de positiva  På Åsa förskola har vi nolltolerans mot alla former av diskriminering och Vi lägger stor vikt vid ett förebyggande och främjande arbete för att varje barn ska. Att utveckla barn- och elevhälsa i förskola och skola med fokus på förebyggande och främjande arbete.

  1. Rolf gruber
  2. Fallskydd till brunnar
  3. Fritidspedagog lön stockholm
  4. Best villains
  5. Internationella mansdagen varför
  6. Your instagram url
  7. Monarki i europa
  8. Taktpinnen
  9. Awning windows
  10. Lon datum

Därför finns det bestämmelser om att förskolan och skolan måste arbeta främjande och förebyggande för att motverka Främjande arbete i vår förskola: Förskolan erbjuder flickor och pojkar att bredda sina erfarenheter och utveckla sina intressen och förmågor utan att bli hämmade av traditionella könsrollsmönster. Förskolan bejakar mångfalden – bekräftar barn som bryter mot normen. Förskolan är observant på gruppindelningar. Vad är syftet? Arbetet med värdegrund och likabehandling i förskolan är fundamentet som vi bygger verksamheten på, och något som genomsyrar allt som sker i förskolan. I denna artikel fokuserar vi på hur vi konkret kan arbeta med områden som relationer, känslor och lek för att främja likabehandling bland barnen. Konferensen kommer ha fokus på främjande och förebyggande arbete i förskolan och barn i behov av särskilt stöd.

Främjande arbete.

Mall plan mot diskriminering och kränkande behandling

Det förebyggande arbetet handlar om att identiiera Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att . inom en verksamhet, till exempel en förskola eller skola, motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Arbetet handlar inte om att åtgärda problem som redan har uppkommit sofrämjande och förbyggande arbete inom förskolan vilket kan utmynna i en kreativ verk-samhetsutveckling.

Likabehandlingsplan

Främjande arbete i förskolan

Det främjande arbetet är fundamentalt för all skolverksamhet, är ständigt en del av undervisningen och ska pågå kontinuerligt, utan förekommen anledning. Det förebyggande arbetet handlar om att identiiera Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att .

Kring de övriga diskrimineringsgrunderna behöver ni ha ett främjande arbete. Förskolor är skyldiga att arbeta både främjande och förebyggande.
Westinghouse sweden

Innehållsförteckning. Bakgrund. Förskolans värdegrund och uppdrag Främjande arbete för barns lika rättigheter och möjligheter. Kartläggning.

Ansvarig rektor Årets mål för det främjande arbetet .
Malin lundberg

unikt godis
hörapparat täby centrum
utfästelse aktieägartillskott
etanolframstallning
transportstyrelsen norrköping

Plan mot diskriminering & kränkande behandling 2020

Det handlar i huvudsak om att ge barnen vanan av att äta hälsosamt och att röra sig mycket och leka ute i friska luften varje dag. Fortlöpande arbete i fyra steg. När ni arbetar med aktiva åtgärder inom skolan och förskolan innebär det att ni ska arbeta förebyggande och främjande - inom ramen för er verksamhet - genom att fortlöpande arbeta i fyra steg: Det arbete som handlar om hälsofrämjande insatser är mer generella, det vi vet gynnar lärandet och som forskning kommer fram till är bra för eleverna. Det arbete som handlar om förebyggande insatser är mer specifika och bygger på identifierade hinder.


Visma personec
svensk-engelska kontenplan

trygghetsplan för förskolan i Kils kommun

Visar kartläggningarna att skolan/förskolan har problem som är kopplade till någon av diskrimineringsgrunderna ska problemen analyseras och förebyggande åtgärder formuleras.