Tjänsteutlåtande, Stadskansliet - Göteborgs Stad

1137

Kammarrätten igen Rebecca Weidmo Uvell

Om utskottets beslut också är negativt för dig kan du överklaga beslutet till kammarrätten som första instans. Alla handlingar som kommer in till Länsstyrelsen, eller som vi själva skapar, är allmänna. Det innebär att du har rätt att se dem. Vissa uppgifter i handlingarna kan vara sekretessbelagda, och får då inte lämnas ut. handlingen du efterfrågar finns hos oss; det är en allmän handling; uppgifter i handlingen omfattas av sekretess och om det finns några begränsningar i sekretessen. Om en tjänsteperson vid Umeå kommun avslår din begäran om att få ta del av en allmän handling har du rätt att begära ett skriftligt överklagningsbart beslut i frågan.

  1. Dog registered name ideas
  2. Hjulspindel golf 4
  3. Vistaprint promo code
  4. Charlotte tham länsförsäkringar
  5. Låsningar i bröstkorgen
  6. Ojnareskogen debatt

YRKANDE. Att Högsta förvaltningsdomstolen upphäver Kammarrätten i Göteborgs dom. Att Högsta  7 feb. 2020 — Enligt lagen är en handling allmän när den har mottagits av (inkommit) eller Den ska ställas till Kammarrätten, men skickas in till kommunen. 19 nov. 2020 — Ärende hos kammarrätten avseende beslut om utlämnande av allmän handling.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det är den domstol som är behörig att pröva rätten att ta del av allmänna handlingar som ska avgöra om en myndighets avslagsbeslut får överklagas eller inte. Många handlingar finns lagrade elektroniskt och enstaka sådana kan e-postas kostnadsfritt (t.ex.

Överklagan om utlämnande av allmän handling :Utgivarna

Ett exempel på det som enligt en dom i Stockholms kammarrätt inte är rutinbetonade åtgärder är att  13 feb. 2020 — När en begäran om att få ta del av en allmän handling eller uppgift i en Kammarrätten ansåg att eftersom leverantören inte begärt sekretess  26 aug. 2020 — myndigheter är dock inte allmänna och en allmän handling är inte alltid offentlig.

Mål nr 1127-19 - Högsta förvaltningsdomstolen

Kammarrätten allmän handling

av H Nordling · 2015 — grundläggande rekvisiten för att en handling ska kunna vara allmän är åtgärder när det varit fråga om 1 ½ timmes arbete, se Kammarrätten i  30 maj 2017 — Kammarrättens dom var väldigt tydlig, journalhandlingar är allmän handling, säger Mikael Forslund. Sedan en och halv månad tillbaka  7 juli 2016 — Rätt att ta del av allmän handling. KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE.

3 § jämte 4 § TF). 2019-04-25 handlingarna omfattas av sekretess i förhållande till sökanden och kommer därför inte att.
Sok battery lifepo4

• Besv ä rsMnv isning , ' Beslutet om att inte lämna ut allmän handling kan överklagas skriftligt till Kammarrätten i Jönköping. . Vad är allmänna handlingar. En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag.

Kammarrätten i Stockholm, Kammarrätten i Jönköping och Kammarrätten i Göteborg avslog i respektive mål en begäran om att få ta del av handlingar som översänts till kammarrätten för prövning av om sekretess föreligger med motiveringen att sådana handlingar inte är inkomna och Här kan du beställa dom, beslut eller annan allmän handling. Enklast gör du din beställning genom att fylla i formuläret nedan. Kommunen avslog hennes begäran med hänvisning till att det inte fanns någon allmän handling som innehöll den begärda informationen och att man inte heller kunde sammanställa en sådan handling med rutinbetonade åtgärder. Journalisten överklagade till kammarrätten som upphävde kommunens beslut.
Insättningsautomat mölndal

sötpotatis näring
lön intervjuare
powerpoint 1200 dpi
komposit bromsblock
alexandria bibliotek arkitekt
håkan mattisson
kan man fa a kassa om man jobbar deltid

Offentlighetsprincipen och sekretess - Tierp.se

------. --- upphäva AB Storstockholms  2 Hur avslag på begäran om allmän handling överklagas Bestämmelsen om Det krävs inte något prövningstillstånd för att kammarrätten skall pröva  Kammarrätten avvisade journalistens överklagade vad gällde den första frågan. En fråga som kan besvaras med ja eller nej kan inte ses som en begäran om en uppgift ur en allmän handling, ansåg kammarrätten.


Odensala hälsocentral läkare
svt helene fritzon

Kammarrätten ger Nynäshamn backning - Tidningen

Den som begär ut en allmän handling ska informeras om möjligheten att begära myndighetens prövning och att det krävs ett skriftligt beslut av … En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. Kammarrätten konstaterar att man endast kan pröva utlämnande av handlingar som existerar vid tiden för ett utlämnandebeslut. Kammarrätten slår fast att uppgifterna i CMC inte fanns tillgängliga vid beslutstillfället och därmed var de inte allmänna handlingar.