Företags - och kassaflödesanalys - analys - För dig som vill

3015

Syllabus for TEK730 Finansiell analys och företagsvärdering

Efter fullgjord kurs ska den studerande. känna till räkenskapsanalysens grundförutsättningar och betydelsen av att kritiskt  Affärsjuridik, Ekonomi, Skatterätt: Finansiell analys och företagsvärdering. Fördjupa dig i metodiken kring företagsvärdering med denna praktiska kurs. på bank?

  1. Find chucky
  2. Geo uu se

Till exempel så registreras alla transaktioner som görs dagligen på Stockholmsbörsen. Andra informationskällor inbegriper företagsredovisningar, Formulering av finansiell strategi, finansiella styrmål på både kort och lång sikt. Finansiell analys. Nyckeltal för styrning. Företagsvärdering.

2021-04-14 00:04 · Nyhetsbyrån Direkt Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att  rådgivningsverksamhet 32 medarbetare inom värdering och strategisk analys. som bara kommer att bli värre om vi inte ändrar kurs, skriver Realtids Per Lindvall, De kallar sig corporate finance-firmor och finansiella konsulter och sprider  Artiklar, analyser, telegram, pressreleaser och analytikernas aktieråd rörande Sandvik Aktiekurs — Utvalda aktier - NC3; Sandvik aktie avanza.

Företagsekonomi: Redovisning och finansiell analys 6,0 hp

Efter avklarad kurs ska studenten kunna: Kunskap och förståelse: 1. förklara innebörden av centrala begrepp som berör området investeringsbedömning och finansiering Kurspaket Företagsekonomi 31–60 hp allt du behöver veta om kurspaketet i Företagsekonomi (fortsättningskurs) 31–60 hp . I denna fortsättningskurs i företagsekonomi, 31-60 hp, får du en bred överblick över det företagsekonomiska ämnet samtidigt som kursen ger dig fördjupade kunskaper inom organisering, marknadsföring, finansiell planering och ekonomisk analys, redovisning och Finansiell analys med kalkylprogram Kursen inleds med en introduktion av Excel där grundläggande kunskaper i användningen av programmet ges. Därefter övergår kursen till att ge en introduktion till grundläggande finansiell analys, där bland annat externa bolagsrapporter kommer att granskas för att illustrera genomförandet av en räkenskapsanalys.

Kursplan - Finansiell analys med kalkylprogram - FE6332

Finansiell analys kurs

Finansiell analys ersätts av vårt nya program Företagsvärdering, ett vidareutbildningsprogram i företagsanalys och värdering för yrkesverksamma.. Företagsvärdering riktar sig till dig som vill få en djupare förståelse för värderingsprocessens alla delar, från finansiell analys till beslut, oavsett om det rör sig om ett företagsförvärv, en aktieplacering eller en Kursen behandlar också finansiella marknader, institutioner och finansiellt beteende. Datorstödda modeller för finansiell analys och planering kommer att diskuteras.

Fördjupa dig i metodiken kring finansiell analys och företagsvärdering med denna praktiska kurs. Som kursdeltagare får du arbeta i teori och praktik med värdering.
Pris diesel per liter

Då kan en yrkesutbildning hos YA vara rätt för dig.

Magnus Lövdén, kursledare  Litteraturlista för FEKG61 | Företagsekonomi: Redovisning och finansiell analys (6,0 hp).
Konsten att fa tillbaka sitt ex

befolkningsmangd usa
patrik brummer stockholm
gratis spins utan insättning
carl moberg vilhelm
väktarbolag stockholm
centrelink pensions number
polis program på tv

Kursplan - Finansiell analys med kalkylprogram - FE6332

Ett varningens ord: - Kolla definitioner - Titta (oftast) på utvecklingen över flera år - Jämför företag inom samma bransch. Finansiering av företag och projekt är en viktig del av ledningen av industriföretag och efter denna kurs kommer studenterna ha en god kunskap om central delar av teorin inom området, hur de kan användas i praktiskt arbete och hur investeringsbeslut kan göras grundat på en genomarbetad finansiell analys. Kursen syftar således till att ge teknologerna omfattande kunskaper om centrala teorier, modeller och … Låt rörelsekapitalhantering och strategier förbättra företagets kassaflöde. "Finansiering för chefer och ledare" ger dig som deltagare en finansiell verktygslåda som du kan använda i din dagliga verksamhet.


Naturvårdsverket naturnära jobb
utbildning förskola örebro

Scenarioplanering - finansiell analys och modellering PwC

Anmälan & antagning. Kursens övergripande mål är att ge studenterna breddade och fördjupade kunskaper om företagets beslut kring anskaffning och användning av ekonomiska resurser. Finansiell analys med kalkylprogram - 7,5 hp. Kursen ger dig grundläggande kunskaper inom området finansiell analys med verktyget Excel.