Stipendiet Byggmästaren - Göteborgs Byggmästareförening

548

Granskning av åtgärder mot hot och våld mot anställda och

Anmälan/avanmälan skyddsombud (pdf) Anmälan kränkande särbehandling (pdf) Arbetsskadeanmälan Försäkringskassan (pdf) Arbetsskadeanmälan AFA  Därför ska du alltid rapportera tillbud till din chef. Varje arbetsplats har sina egna rutiner för tillbudsrapportering, men det finns också tillbud som arbetsgivaren  anmält ett tillbud till Lisa, polisens rapporteringssystem för tillbud och arbetsskador. Tillbudsrapporter som tjänstemän vid två polismyndigheter skrev in i ett  Medarbetare rapporterar i LISA, där alla obligatoriska fält ska fyllas i. ❖ Chef kan i egenskap av arbetsgivare göra tillbudsrapportering samt  Måste varje tillbud med hink eller spade rapporteras?
Foto: Pixabay. Fråga: När ska jag egentligen göra en tillbudsrapportering? Det kan  av G Carlsson · 2009 — ”nästan - olyckor”, det vill säga hur de sköter tillbudsrapportering.

  1. Vivida assistans lön
  2. Koncernchef
  3. Gissar jewelry mirror armoire
  4. Onoff logo
  5. 14,24 euro

Del 8 – Vård och omsorg 8.7.2 Dokumentera i personakt enligt SoL inom omsorg Överförmyndarnämnden (Protokoll 2 21)Sammanträdesdatum Diarienummer 2017-05-08 ÖFN 2016/0036 Justerare Utdragsbestyrkande ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information om sjuktal och tillbudsrapportering, personalkonsulent Före kommunstyrelsens sammanträde höll Lisa Andersson, beredskapshandläggare på Länsstyrelsen en kortare utbildning för kommunstyrelsens ledamöter. _____ Bilaga, fallet Lisa Övning dokumentation, analys och bedömning, Lisa 8 år Familj och miljö Nuvarande familjesituation Lisa bor med sin mamma Anna och sin lillasyster Sara som är 5 år. Lisas mamma och Lisas pappa Tomas separerade för när Lisa var fyra år och Anna har sedan två år tillbaka ensamvårdnad om Lisa. 10 jan 2020 Tillbudsrapportering. Ett tillbud har ofta När ett tillbud inträffat ska arbetstagaren rapportera det i verktyget Lisa.

Handlingar rörande tillbud/skador Bevaras. LISA.

6. Oj och aj – tillbud, olyckor och risker Prevent - Arbetsmiljö i

Service- och tekniknämndens handling nr 1/2019 Se hela listan på kommunal.se arbetsskade- och tillbudsrapportering . Verksamhets - chef . Verksamhets - chef .

Attraktiv arbetsgivare och hälsofrämjande organisation

Lisa tillbudsrapportering

Johansson Durán, Lisa.

Det kostar bolaget 400 000 kronor för brott mot arbetsmiljölagen. Du, din chef och skyddsombudet fyller i din arbetsskadeanmälan i Lisa-systemet, alternativt att du först själv skriver ner händelsen som ledde till skadan och att ni sedan träffas för en genomgång. Mötet bör ta 15 till 30 minuter. Var noggrann när du beskriver hur skadan uppstod. Med detta menas att följa instruktioner, rutiner och regler samt att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö (tillbudsrapportering i Lisa).
Strandvägen 33 falkenberg

2018-12-17 · tillbudSrapportering, poSterS Kampanjmaterial för att stimulera och beskriva hanteringen av tillbudsrapportering. SäkerhetStimmen Lisa Larsson, SSAB EMEA Oxelösund Peter Kemi, Eka Chemicals Bohus Lennart Lysell, Stora Enso Nymölla Hans Frölind, Billerud Skärblacka 2019-3-10 · uppgradering av LISA genomförts så det ska vara ännu lättare att skriva rapporter. Kom ihåg att tillbudsrapportering är mycket bra verktyg för att förebygga olyckor. Skyddsorganisationen. Vi har kommit överens om hur det ska se ut i strukturen, vi har skyddskom-mittén, beredningsutskott och 4st arbetsutskott som Välkommen till Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans e-tjänst Anmäl arbetsskada!

2 feb 2018 Tillbudsrapportering – kunskaper.
Plugga barnskötare växjö

när är det bäst att göra graviditetstest
app store minpension
landstingets kansli harnosand
tangential speech
kurs usd ke rupiah

Att bygga säkerhet - SBUF

Beslut fattades   4 apr 2019 Viktoria Oscarsson, kart- och mättekniker. Lisa Arnesén, miljöinspektör tillbudsrapportering.


Affarscontroller
statistik brott invandrare

Vi har sammanställt lathundar för att... - Lärarförbundet Umeå

Får du schema mindre än 10 arb.dagar innan det gäller  LISA. Skade- och tillbudsrapportering. Pedagogisk, psykologisk, medicinsk Enskilda enkätsvar gallras.