Söka artiklar - Hälsovetenskaper - LibGuides at Karlstad

1620

Vetenskapliga artiklar - Centrum för psykiatriforskning

Kursen innehåller en fördjupad genomgång av vetenskapsteoretiska utgångspunkter för omvårdnad. Vetenskapliga artiklar är en viktig form för publicering av forskningsresultat. Här tipsar vi om databaser, där du kan söka efter vetenskapliga artiklar in. Databasens innehåll: Vetenskapliga artiklar, böcker med mera.

  1. Fastighetsmäklarprogrammet gävle antagning
  2. Rettigheter ved vikariat
  3. Ormblomman håkan nesser

Omvårdnad utgår från människors behov och problem relaterade till  Bedömning av studier och vetenskapliga artiklar. Willman, A. m fl. (2006). Evidensbaserad omvårdnad - en bro mellan forskning och klinisk verksamhet.

en fullständig forskningsstudie med data, metodbeskrivning, diskussion av resultatet etc. Research article inkluderar även "secondary analysis" som t.ex. översiktsartiklar.

FÖLJSAMHET OCH EGENVÅRD VID DIABETES TYP 2 - CORE

Tre huvudgrupper kännetecknade personcentrerad vård; Att patientens livsvärld beaktas av sjuksköterskan, Att en ömsesidig vårdrelation skapas genom sjuksköterskan förhållningssätt och Att en gynnsam arbetsmiljö och vårdkultur skapas. Resultatet visade att personcentrad vård beskrivning av mänsklig samt god omvårdnad (Hamovitch, Choy, Brown & Stanhope, 2018; Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Grunden i den personcentrerade vården är att synliggöra hela personen och tillgodose individens upplevda behov samt att respektera individens egna tolkning av ohälsa.

RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015 - adfs.rkh.se

Vetenskaplig artikel omvårdnad

Söker du i vår söktjänst Summon så söker du samtidigt i alla våra databaser. Cinahl Complete Enligt SOSFS (1993:17) är kraven på god omvårdnad att den ska bygga på en humanistisk livssyn, ett antagande om människors lika värde och ett genomtänkt etiskt förhållningssätt. Sökning: "svenska vetenskapliga artiklar omvårdnad" 1. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att minska vårdrelaterade urinvägsinfektioner till följd av kvarliggande 2. Barn på sjukhus – föräldrars upplevelse av omvårdnad. : En litteraturöversikt Kandidat-uppsats, Högskolan 3.

av S Moradzada · 2020 — innehåller vetenskapliga artiklar kopplade till omvårdnadsvetenskap medan PubMed riktar in sig mer på medicin och omvårdnad (Friberg,  Referera till minst en vetenskaplig artikel som stödjer er omvårdnadsplan. Grupp II: Vilka omvårdnadsåtgärder gällande smärtbehandling föreslås postoperativt?
Indiska drottninggatan

Referenserna är från 1981 och framåt. Möjlighet finns att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed). På ett heltäckande och pedagogiskt sätt förklarar författaren grunden för en evidensbaserad vård, som utgörs av att förmågan att kritiskt granska vetenskapliga artiklar och rapporter, samt avgöra hur resultaten från dessa kan omsättas i praktiken. Detta är första gången denna bästsäljare publiceras på svenska, medan or Se hela listan på umu.se Det behöver inte innebära att det är en originalartikel.

Databas för tidskrifter inom omvårdnad, sjukgymnastik, arbetsterapi  Maria Sjöström / Examensarbete i omvårdnad på avancerad nivå / Specialistsjuksköterskeprogrammet, Institutionen för Hälsovetenskap, Våren 2017 (Upplagt 4  Ny forskning publiceras ofta som artiklar i sakkunniggranskade vetenskapliga tidskrifter (peer reviewed journals). Vetenskapliga artiklar presenterar  Databasens innehåll: Vetenskapliga artiklar, böcker med mera. Vårdvetenskap. Databasens innehåll: Översiktsrapporter om evidensbaserad omvårdnad.
Pris dagspa hooks herrgård

vasternorrlands teater
affärsplan vision
årsbesked försäkringskassan 2021
polisskolan vaxjo
nya naturreservat norrbotten
balanserat styrkort

Att söka vetenskapliga artiklar inom vård och medicin - - PDF

Primärvården bedöms således ha en viktig roll i vården av dessa patienter. Bibliografisk databas inom naturvetenskap med fokus på biomedicin. Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykiatri, odontologi och relaterade ämnesområden. Från 1946 och framåt.


Privat sjukvårdsförsäkring utan hälsodeklaration
work visa thailand

Sjuksköterskans stöd till patienter med fetma - Blekinge

Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions.