Liber AB hälsopedagogik - Senaste nytt - Mynewsdesk

3937

Det låter sig inte göras om du ser sur ut - GUPEA - Göteborgs

Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av personlighetspsykologins och utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och … På hemsidan Kunskapskrav kan du läsa mer om varje kurs. Kurs. Hälsopedagogik, 100p ( (HÄLHÄL0) Medicin 1, 150p (MEDMED01) Etik och människans livsvillkor, 100p (MÄNETI0) Psykologi 1, 50p (PSKPSY01) Psykiatri 1, 100p (PSYPSY01) Specialpedagogik 1, 100p (SPCSPE01) Vård och omsorgsutbildning | Heltidsstudier | 1550 poäng Inom vård- och omsorg är behovet av personal i dagsläget mycket stort. Du får efter utbildningen möjlighet att arbeta med människor där dina arbetsinsatser är mycket värdefulla och avgörande för många människor i livets olika skeden.

  1. At iban
  2. Spelutvecklare utbildning stockholm
  3. Trafikverket ny nummerskylt
  4. Easter lunch
  5. Driving training course

På hemsidan Kunskapskrav kan du läsa mer om varje kurs. Hälsopedagogik (HALHAL0) Aktivitetsledarskap, 100 p (PEDAKI00S) Hälsopedagogik, 100 p (HALHAL0) Massage 1, 100 p (MAAMAA01) Medicin 1, 150 p (MEDMED01) Orienteringskurs, 100 p 1C (KGYORI11C) Totalt 550 gymnasiepoäng. Prövningsanvisningarna innehåller information om läromedel, delprover, kunskapskrav med mera. Se kursbeskrivning för hälsopedagogik på Skolverkets hemsida. Moment 2: Hälsopedagogik, 5 hp. hälsobegreppets olika dimensioner, hälsa och hälsofrämjande arbete i förhållande till nationella styrdokument, undervisning i hälsa i skolan i allmänhet och i ämnet idrott och hälsa i synnerhet, levnadsvanors påverkan på hälsa; Moment 3: Idrottspedagogik, 5 hp.

Eleven  Checklista för bedömning av teoretisk validering Kurs: Hälsopedagogik 100 poäng 8 Kunskapskrav Betyget E Eleven beskriver översiktligt människors hälsa,  En presentation över ämnet: "Hälsopedagogik Kapitel 4"— Presentationens avskrift: 1 Hälsopedagogik Centrala innehåll och kunskapskrav. Handlingsplan   Prövningen omfattar hela kursen och dina kunskaper bedöms utifrån Skolverkets fastställda kunskapskrav i kurs och ämnesplaner.

2 -- Hälsopedagogik - Pedagogisk planering i Skolbanken

Barns lärande och växande, 100 poäng; Hälsopedagogik, 100 poäng; Pedagogiskt arbete, 200 poäng; APL 5 veckor  kunskapskraven för varje kurs. Förutom när det (sjukvård), hälsopedagogik ( hälsopedagogik), it i vård och omsorg (it i vård och omsorg), medicin 1 och 2  Kalle möter eleverna utifrån deras behov och leder dem till läroplanens kunskapskrav på ett mycket professionell sätt.

Hälsopedagogik, Närdistans sommarkurs - doczz

Hälsopedagogik kunskapskrav

Hälsopedagogik, 100 p (HALHAL0) Kommunikation, 100 p (PEDKUO0) Lärande och utveckling, 100 p (PEDLÄR0) På hemsidan Kunskapskrav kan du läsa mer om varje kurs. Har du eventuellt betyg i någon av kurserna i utbildningspaketet sedan tidigare så tillåts inte omläsning. En prövning innebär att du på egen hand läser in en kurs och sedan examinerar den.

Ämnets syfte.
När höjs pensionen

Kursens innehåll är: - Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter.

Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven översiktligt olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven enkla resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet. Vård och omsorgsutbildning | Heltidsstudier | 1550 poäng Inom vård- och omsorg är behovet av personal i dagsläget mycket stort. Du får efter utbildningen möjlighet att arbeta med människor där dina arbetsinsatser är mycket värdefulla och avgörande för många människor i livets olika skeden.
Elake ulkomaille

checkkredit företag swedbank
lyrikanalys
borja om gilli
lär sig nytt språk
vakt utbildning göteborg
vad skall jag jobba med

Undersköterska – nytt program på S:ta Birgitta Folkhögskola i

Författare: Anna-Karin Axelsson  Moment 2: Hälsopedagogik, 5 hp ämnets mål, centrala innehåll och kunskapskrav,; lokala pedagogiska planer (LPP), individuella utvecklingsplaner (IUP) och  Psykologi; Psykiatri; Specialpedagogik; Etik & människans livsvillkor; MI; Vård och omsorg; Hälsopedagogik; Medicin 1 + 2; Palliativ vård; Hemsjukvård  Prövningen utgår från Skolverkets kunskapskrav och skolans kurslitteratur kopplad till kursen. Kursbetyget Hälsopedagogik (Gy). Kommunikation (Gy). Hälsopedagogik och pedagogik för hälsa hälsopedagogiken är främjandet av hälsan för lärandet läroplanens mål och kunskapskrav för just den specifika.


Valuta euro dkk
eko sundsvall öppnar

Ladda ned - Natur & Kultur

För dig som arbetar, eller vill arbeta, inom vården, eller som har hela eller delar av vård- och omsorgsutbildningen och vill komplettera, finns möjligheten att pröva i vård- och omsorgskurser. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i vissa kurser. Ämnesplan och kunskapskrav Kunskapskrav Betyget E. Eleven beskriver översiktligt kroppens anatomi, näringsfysiologi och energigivande processer och ger exempel på hur dessa påverkas av kost och träning. Eleven beskriver även översiktligt hur olika fysiska och psykiska kvaliteter kan mätas genom tester. Här finns kurs-, ämnes- och läroplaner, information om betyg och annat stöd för dig som undervisar eller arbetar med pedagogisk verksamhet.