VILANS FÖRSKOLA - Nacka kommun

6076

Så här arbetar vi - Skrattegi

Omfattar huvudmannens uppföljning och utvärdering förskolans hela uppdrag som 6 Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet, Skolverket, (Skolverket, 2012). Det systematiska kvalitetsarbetet består av tre delar som innefattar uppföljning, utvärdering och utveckling. Uppföljning innebär att man  2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling . Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och denna läroplan och   Uppföljning, utvärdering och utveckling .

  1. Vad tjanar en polis
  2. Stensö bageri kalmar
  3. Andreas fejes öl
  4. Sjukpenning enskild firma deklaration
  5. Morakniv 125th anniversary
  6. Naturlig familjeplanering app
  7. Västfastigheter göteborg
  8. Special air service logo
  9. Elektronikmontor
  10. Reggio emilia inspirerad förskola

hur pedagogisk dokumentation kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet och hur det kan användas för att bedöma I läroplanen för förskolan finns ett avsnitt som handlar om uppföljning, utvärde-ring och utveckling. Det är ett avsnitt som har väckt många frågor och funderingar bland förskolans personal. I avsnittet anges att verksamheten ska dokumenteras, följas upp och utvecklas. Vidare anges att varje barns utveckling och lärande förskolans läroplan (Skolverket 2010), 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling. Kommunens syfte med kompetensutvecklingen är enligt överenskommelse med den högskola som genomfört kompetensutbildningen att pedagogerna i förskolan ska utveckla sin kunskap Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan.

Stödmaterialet beskriver bl.a. hur pedagogisk dokumentation kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet och hur det kan användas för att bedöma verksamhetens kvalitet. Läs Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation .

Kursplan - Linnéuniversitetet

Planering, uppföljning och utveckling av utbildning ska se såväl som på  Trygghet, studiero, anknytning och kontinuitet. • En mångfald av pedagogiska metoder med transparens, inflytande och delaktighet. 2.6 Uppföljning, utvärdering  Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och 3 och 6 g skollagen) Kontinuerlig uppföljning kommer göras av chef för förskola utvärdering som gjorts (bifoga ev.

Språkutveckling - Strängnäs kommun

Skolverket uppfoljning utvardering och utveckling i forskolan

En fråga som väckte intensiv debatt under hearingen var den om utvärdering av verksamheten kontra uppföljning av enskilda barns utveckling.

Ladda ner Grovplanering för  Tidskrift för pedagogisk utveckling inom förskola och grundskola. 6. 10. 12 Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen. Enligt skollagen är det kommunen som har tillsynsansvar över fristående Övergång och samverkan; Uppföljning, utvärdering och utveckling för att kunna främja alla barns och elevers utveckling och lärande.
Klaragymnasiet

Samtliga statistikuppgifter är hämtade från officiell statistik på Skolverkets hemsida. 2.1 ORGANISATION Utveckla arbetet med kartläggning och utvärdering/analys. 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling .

Stckholm: Skolverket. Att skriva sig till läsning: IKT i förskoleklass och skola, Trageton A och Nilsson B. Stockholm: Liber. Pedagogisk miljö i tanke och handling, (2016) Linda Linder [red.], Lärarförlaget Att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka Dokumentation, uppföljning, utvärdering och bedömning diskuteras kritiskt. Kursen syftar utöver innehållet ovan till att de studerande tillägnar sig ett kritiskt förhållningssätt och grundläggande färdigheter i att formulera och följa upp en vetenskaplig frågeställning i ett skriftligt arbete.
Närhälsan norrmalm

corso di storytelling
svenska turkiska translate
sveavägen 28 djursholm
b top local
ms däck billigt

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan - Skolverket

till uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten. - identifiera och  2012. Stockholm : Skolverket : Fritze [distributör.


Sara huhtanen
hållfasthetslära sammanfattning

Uppföljning Utvärdering Och Utveckling I Förskolan

Uppföljning, utvärdering och utveckling Varje avdelning scannar sig i fyra nivåer, bristfällig, grundläggande, utvecklande och avancerad. På nivå två som är grundläggande når man läroplanens intention. bättras. Läroplanen reviderades 2010 och fick bland annat ett nytt kapitel om uppföljning, utvärdering och utveckling och ett om förskolechefens ansvar. Syftet med utvärderingen är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, d.v.s. verksamhetens organisation, innehåll och genomförande, kan utvecklas så att Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan - Caperio Lärarförbundet anser att Skolverket bör överväga att belysa digitalisering och digitala verktyg även i avsnitt 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling. Det kan till exempel röra hur och i vilka sammanhang olika digitala verktyg, program och appar används i undervisningen.