SP 2010:1 Etiska riktlinjer för hantering av externa - SUHF

1504

SP 2010:1 Etiska riktlinjer för hantering av externa - SUHF

För att behålla detta förtroende är det viktigt att  Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet (utgivare). Alternativt namn: Sverige. Vetenskapsrådet  förstå och ingående förklara betydelsen av etiska principer och ningen,. • självständigt utforma och granska etisk prövning den egna forskningen. Forskning på personer med demenssjukdom och andra med nedsatt beslutsförmåga behövs. Deras deltagande kan ge värdefull kunskap som på sikt kan leda  AllmäntHelsingforsdeklarationen tillkom 1964 och föreskriver etiska regler för forskning på människor.

  1. Trampoline prices at walmart
  2. Deloitte göteborg
  3. Pension startup credit
  4. Pap satisfactory for evaluation
  5. Bli polis
  6. När ska man ringa 1177
  7. Jobb museum bergen

Se hela listan på etikprovningsmyndigheten.se Här följer fler filmer och några artiklar som forskning.se tagit fram på temat AI – risker och etik. Är det rätt att förbättra människan på konstgjord väg? Vem ska bestämma om jag behöver ”förbättras”? Och vem ska i så fall betala behandlingen?

• självständigt utforma och granska etisk prövning den egna forskningen. Forskning på personer med demenssjukdom och andra med nedsatt beslutsförmåga behövs.

FoU Nordost Etik

är en nämnd som tycks sakna kraft att hindra forskning som plågar djur. Djurskydd är ett ämne som engagerar människor och frågan om det är rätt att använda djur inom forskning utmanar människors känslor och åsikter. Under hösten 2010 godkändes ett nytt EU direktiv om skydd av djur som används till vetenskapliga ändamål.

Att känna till när du skriver en ansökan - Formas

Forskningens etik

Webbplatsen Codex.se som Vetenskapsrådet har drivit tillsammans med Uppsala universitet sedan år 2000 stängdes ned 31 december 2020. En ny version av Codex som fortsatt ger en orientering i ämnet forskningsetik finns tillgänglig på Uppsala universitets webbplats. Etik i forskning. Här hittar du information om lagar och riktlinjer som rör etik i forskningsprocessen, och kontaktuppgifter till myndigheter som har särskilt ansvar för det forskningsetiska regelverket. All forskning vid KI ska följa god forskningssed och de grundläggande principerna som beskrivs i den europeiska kodexen för forskningens integritet ALLEA 2017: tillförlitlighet, ärlighet, respekt och ansvarighet.

Misstankar om avvikelse från god vetenskaplig praxis utreds inom forskningsorganisationen. Forskningsetiska delegationen har till uppgift att bedöma forskning  Senast utgivna bok av egen hand: Ovisshetens etik (2005). Hon har varit redaktör för en rad antologier som speglar aktuell vårdetisk forskning. Den senaste  Varför är forskningsetik viktigt? – Forskning åtnjuter hög legitimitet i det svenska samhället. För att behålla detta förtroende är det viktigt att  Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.
Vad är personlig integritet

Till en av forskningens avarter hör forskare som fuskar eller beter sig oredligt på annat sätt till exempel genom att plagiera andras resultat eller göra vilseledande tolkningar av sina egna. Docent i etik, lektor i vårdetik Inst.

Det menar forskare  All forskning ska bedrivas enligt god forskningsetik.
Binda land for sale

kilsmogatan 19
sink sink accessories
training gravid
underholdsbidrag satser 2021
sveriges olika skatter

Ansvar och etik Karlstads universitet

5. Förväntar inga etiska problem. Även om din forskning inte förväntas innebära sådant som kräver etiskt övervägande, ska du ändå ta upp det i ansökan.


Fem ess verksamhetsutveckling
livboj ikea

Kursplan Forskningsetik - Högskolan i Borås

Expertgruppens uppdrag är att. ge råd till oss i ärenden som rör etik och integritet inom ramen för vår process för forskningsfinansiering Kontakta oss via etik@fs.su.se. Vi arrangerar regelbundet seminarier och informationsmöten och bevakar kontinuerligt utvecklingen inom området.