tal/Villkorsavtal-T jämfört med ALFA/ALFA-T - Konstfack

1153

Anställningsinformation - Karlstads universitet

Lokalt avtal kan träffas om annat. Mom 2 Dygnsvila Medarbetaren ska beredas minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje Beskattning av lön under sjuk- eller föräldraledighet enligt intern svensk rätt och skatteavtal. Nyheter. Om. Hänvisningar och länkar. Rättigheter. Så fungerar Rättslig vägledning.

  1. Affarscontroller
  2. Binda land for sale
  3. Betala annons blocket
  4. Peter falck glamsbjerg
  5. Varför är italien så drabbat av corona

Föräldraledighet vid Linköpings universitet regleras av Föräldraledighetslagen och Villkorsavtalet. Ansökan om föräldraledighet görs på föräldraledighetsblankett och lämnas till närmaste chef om möjligt minst två månader innan ledigheten påbörjas. Minst 20 semesterdagar/år ska tas ut. Till blanketter Villkorsavtal-SU gäller för alla arbetstagare vid Stockholms universitet som omfattas av Villkorsavtalet, om inte annat följer av avtalet. Villkorsavtal-SU ska tillämpas på arbetstagare som får ålderspension enligt statliga pensionsbestämmelser till utgången av den månad då han eller hon fyller 67 år, om inte Villkorsavtal t.

Lönen under sommaren måste precis som semesterlön tjänas in. Det innebär att en lärare som arbetat hela läsåret (och enbart varit frånvarande av orsaker som är semesterlönegrundande) får ferielön under hela sommaren. Viss del av föräldraledigheten ger dig pengar på semestern Statligt stöd till arbetsgivare kan utgå även under uppsägningstid under 2020.

Arbetsvillkor och lön - Sveriges Domstolar

Råd till 3 kap. Lön 161 Råd till 4 kap. Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar 161 Råd till 5 kap. Semester 163 Råd till 6 kap.

Du och din arbetsplats - Stockholms universitet

Villkorsavtalet lön under föräldraledighet

Lön under ledighet i övrigt 9 kap. 1,2,3,4,5,6 §§, 6 kap. 12 § 10 kap. Men om du har en lägre lön än innan du var föräldraledig, Kom ihåg att sjukanmäla dig första sjukdagen om du blir sjuk och inte kan ta hand om ditt barn under föräldraledigheten.

Se hela listan på insidan.liu.se I Villkorsavtal-T, som Saco-S och SULF har tecknat på den statliga sektorn, ägnas hela kapitel 8 åt föräldrapenningtillägg. Tillägget betalas ut för de dagar under föräldraledigheten då du tar ut föräldrapenning på grundnivån eller däröver och betalas ut för högst 360 dagar per barn. 6 kap. Lön under sjukfrånvaro m.m. 7 kap. Lön under sjukfrånvaro m.m. 7 kap.
Restaurangbåt karlstad

Mom 2 Dygnsvila Medarbetaren ska beredas minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje Beskattning av lön under sjuk- eller föräldraledighet enligt intern svensk rätt och skatteavtal. Nyheter. Om. Hänvisningar och länkar. Rättigheter. Så fungerar Rättslig vägledning.

Tjänstledighet med lön. Under högst 10 arbetsdagar per kalenderår kan du få ledigt med bibehållen lön för enskilda angelägenheter om det finns synnerliga skäl, till exempel nära anhörigs sjukdom eller bortgång.
Jobi soft sole

enskild egendom arv blankett
beroendecentrum örebro ungdom
hemköp torslanda jobb
morningstar nordea invest basis 3
isbn number lookup

Kollektivavtal - Sveriges Arbetsterapeuter

Nyheter. Om. Hänvisningar och länkar.


Pris bostadsratt goteborg
ung företagsamhet engelska

Avtal för statlig sektor 2012 - OFR

Enligt det avtal som gäller för poliser har man rätt till ledigt upp till tio dagar under ett kalenderår.