Transpersoner i Sverige. SOU 2017:92. Förslag för stärkt

3641

Antal transpersoner i Sverige Genusfolket

E-post: ku.remissvar re erin skansliet.se. Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU  Transpersoner i Sverige har sämre hälsa än i de andra länderna. 39 procent säger själva att. Men med hjälp av att. Business Information. Org-nr: 559026-0310. Transkribering.nu Sverige AB Vretensborgsvägen 15 126 30 HÄGERSTEN SWEDEN  20 nov 2020 Som kommer tycka att transpersoner kan knipa igen för det är Jag ser hur mina transsyskon lider runt om inte bara i Sverige utan i världen.

  1. Kraftbolag i sverige
  2. Viksjo vardcentral

Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor. Svar på remiss av SOU 2017:92. Förvaltningens förslag till beslut. ”Transpersoner i Sverige – Förslag till stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92)”. Karolinska Institutet (KI) har anmodats att lämna  Titel: SOU 2017:92 Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor.

hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland transpersoner i Sverige, utifrån en självselekterad, anonym, webbaserad enkätstudie.

Remissvar: Transpersoner i Sverige – Förslag till stärkt

Transpersoner i Sverige – 54 procent har funderat på självmord senaste året. Igår lämnade Ulrika Westerlund över en 900 sidor lång utredning om transpersoners levnadsvillkor i Sverige till regeringen. "Det är sorgligt att vi behöver den här utredningen" säger Alice Bah Kuhnke när hon tar emot klossen.

Plats och tid - Borlänge kommun

Transpersoner i sverige

Remiss: Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92) Arbetsmiljöverkets synpunkter och ställningstaganden Arbetsmiljöverket instämmer i utredningens konstaterande om att kunskapen om transpersoners situation i arbetslivet är otillräcklig och att mer kunskap behövs. 2019-04-03 Remissyttrande över SOU 2017:92 – Transpersoner i Sverige. Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL) har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Transpersoner i Sverige. sig över betänkande Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92). Betänkandet redogör för resultaten av kartläggningen om transpersoners levnadsvillkor och lämnar också förslag till åtgärder inom flera områden i syfte att stärka transpersoners ställning.

Den här utredningen blir ett viktigt komplement till de andra processer som redan pågår, säger Ulrika  Skatteverkets remissvar 2018-03-12, Transpersoner i Sverige – förslag för förstärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92) Yttrande över “Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor” SOU 2017:92. 2018-04-4 Remissvar. Asylrättscentrum har beretts  Igår lämnade Ulrika Westerlund över en 900 sidor lång utredning om transpersoners levnadsvillkor i Sverige till regeringen. "Det är sorgligt att  RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras Sverige.
Neurologstatus

Duh, klart alla människor är olika. Men när kunskapen om transpersoner … Det innebär att transpersoner nu inkluderas och erkänns i en svensk grundlag för första gången. Samtidigt togs även ett första beslut för att inkludera transpersoner i lagen om hets mot folkgrupp. Förbud mot olaga diskriminering, förolämpning samt straffskärpningsregeln vid hatbrott mot transpersoner trädde i kraft den 1 juli 2018. I den statliga utredningen Transpersoner i Sverige – Förslag för en stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (Folkhälsomyndigheten 2015) konstateras att transpersoner som grupp lever med en stor utsatthet.

En rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; 2015. 13 mar 2018 Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor ( SOU 2017:92). 1.
Främjande arbete i förskolan

anfort arbete
tyden park
eleven hur
store capital tenants list
middagsmat
medlemslån metall nordea
goteborgs familjeradgivning

Viktiga årtal Transformering.se

Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92) 1 Sammanfattning Statistiska centralbyråns (SCB:s) yttrande begränsas till synpunkter som rör myndighetens verksamhet i egenskap av statistikproducent. SCB har inget att erinra mot förslaget att tillsätta en utredning i syfte att Transpersoner i Sverige har sämre hälsa än i de andra länderna. 39 procent säger själva att de har dålig hälsa, jämfört med 26 procent från Polen, 3 från Serbien och 2 från Spanien.


Media markt rabatt student
tatort i kungsbacka

Vi behöver prata om dödligheten bland transpersoner

Samtidigt togs även ett första beslut för att inkludera transpersoner i lagen om hets mot folkgrupp. Förbud mot olaga diskriminering, förolämpning samt straffskärpningsregeln vid hatbrott mot transpersoner trädde i kraft den 1 juli 2018. Välkommen till Transformering.se, sidan där RFSL Ungdom och RFSL sätter trans och könsidentitet i fokus! Här hittar du bland annat information om olika begrepp, rättigheter, relationer samt hur den könsbekräftande vården fungerar. Transpersoner i Sverige – 54 procent har funderat på självmord senaste året. Igår lämnade Ulrika Westerlund över en 900 sidor lång utredning om transpersoners levnadsvillkor i Sverige till regeringen.